sahep program

SELECT ANWAR KHAWAJA INDUSTRIES HEALTH & EDUCATION PROGRAM

Det bedste legetøj i verden, en bold, kan sprede glæde for mennesker med store udfordringer og ændre fokus i mindst et kort øjeblik.

HEALTH

I Pakistan findes ikke megen socialforsorg, og alvorlig sygdom kan nemt ødelægge en families økonomi. Derfor blev SAHEP udformet til at inkludere gratis medicin og lægehjælp til alle syere og deres familiemedlemmer. SAHEP-familierne bliver givet journalkort og lister over lokale hospitaler, læger og specialister, som er med i programmet. Regningerne sendes direkte til SAHEPs kontor. Ca. 7.285 mennesker har nu et SAHEP journalkort. For sundhedspleje på lokalt plan lejer SAHEP desuden et mobilt helsehold – en sygeplejerske, en jordemoder og en underviser og sommetider en specialist. En gang om ugen kører helseholdet ud til landsbyerne og foretager sundhedsundersøgelser, spædbørnscheck og vaccinationer, fortæller om familieplanlægning, ernæring og hygiejne og uddeler medicin.

EDUCATION

"Vi er meget taknemmelige for SAHEP-programmet, som imødekommer vore behov og tilpasser sig de tabuer, vi har her. Min søster Shabana og jeg ville ikke have lært at læse og skrive, hvis programmet ikke havde eksisteret”, siger Naseem, en SAHEP-elev. For at tilskynde familierne til at uddanne deres børn i stedet for at sende dem ud på arbejde, giver SAHEP familien et beløb for hvert barn, der går i skole. Disse penge dækker udgiften til skolebøger, et par sko, en uniform og en sweater – ting som er nødvendige for, at et barn kan gå i den lokale folkeskole. Teenagere og voksne, der fortsætter udover grundskolen, får også pengemæssig støtte. SAHEP sørger også for lokal undervisning af børn, der ikke kan gå i almindelig skole, fordi de allerede er taget ud af skolen, er handikappede eller af andre grunde. Programmet dækker udgifterne til vore lærere, der besøger små grupper af elever seks dage om ugen i to timer ad gangen, udstyrer lærerne med motorcykler og basale undervisnings-værktøjer og giver eleverne skolebøger og andet materiale i en slidstærk metalkasse. Desuden arrangerer vi specielle sommerkurser og eftermiddagstimer med bl.a. lektiehjælp for børn, der behøver hjælp med deres skolearbejde i statsskolen.

FORTSAT ENGAGEMENT

SELECT betragter SAHEP som en integreret del af vor virksomhedskultur og vort samfundsmæssige ansvar. Vi tror også, at programmet hjælper os til at bibeholde den høje kvalitet, da det fremmer syernes loyalitet mod SELECT og AKI. ​Af alle disse grunde vil SELECT og AKI fortsætte med at udvikle og udvide SAHEP-programmet.