CSR

SELECT Sports TILGANG TIL CSR I PAKISTAN

SELECT Sport sælger mere end 4 millioner bolde hvert år. Ca. 40% af disse er håndsyede fodbolde eller håndbolde produceret i Sialkot-området i Pakistan af Anwar Khawaja Industries (AKI).

sundhed

I Pakistan findes ikke megen socialforsorg, og alvorlig sygdom kan nemt ødelægge en families økonomi. Derfor blev SAHEP udformet til at inkludere gratis medicin og lægehjælp til alle syere og deres familiemedlemmer

Uddannelse

For at tilskynde familierne til at uddanne deres børn i stedet for at sende dem ud på arbejde, giver SAHEP familien et beløb for hvert barn, der går i skole.

FORTSAT ENGAGEMENT

SELECT betragter SAHEP som en integreret del af vor virksomhedskultur og vores samfundsmæssige ansvar. Vi tror også, at programmet hjælper os til at bibeholde den høje kvalitet, da det fremmer syernes loyalitet mod SELECT og AKI

SAHEP PROGRAM

For at sikre, at disse mål nås, har SELECT og AKI udformet et hjælpeprogram for syerne - det kaldes SAHEP (SELECT Anwar Khawaja Industries Health & Education Program). Blandt andet yder SAHEP gratis lægehjælp og medicin til alle syernes familiemedlemmer, incitament til at holde børnene i skole og direkte undervisning af de børn, som ikke kan gå i almindelig skole.

SAHEP-medarbejderne i Pakistan, under ledelse af Mrs. Anita Khawaja, fører nøjagtige optegnelser over alle SELECT/AKIs syere og deres børn og besøger familierne regelmæssigt. Derved sikres, at SAHEPs ydelser kommer de rette til gode, og at hver families behov følges.

Læs mere om SAHEP programmet