CSR

SELECT Sports TILGANG TIL CSR I PAKISTAN

Som andre firmaer betaler SELECT markedsprisen for boldsyning i Pakistan. Men vi er af den overbevisning, at vort ansvar går videre end det. For de mennesker, som syr SELECT-bolde i Pakistan, er det vort mål at sikre, at familiernes grundlæggende behov dækkes. Disse behov inkluderer lægehjælp og medicin til hele familien. Derudover gives der et undervisningstilbud til alle børn. Uddannelse er nøglen til at forbedre levestandarden for fremtidige generationer. Indeholdt i dette mål er afskaffelsen af børnearbejde – noget som SELECT og AKI ikke ønsker at benytte sig af.

SELECT ANWAR KHAWAJA INDUSTRIES HEALTH & EDUCATION PROGRAM

SELECT Sport sælger mere end 3 millioner bolde hvert år. Ca. 90% af disse er håndsyede fodbolde eller håndbolde produceret i Sialkot-området i Pakistan af Anwar Khawaja Industries (AKI). SELECT er en af flere end 70 udenlandske firmaer med produktion i Sialkot, hvor ca. 70% af verdens håndsyede bolde laves. Størstedelen af de mange tusind mennesker, som syr bolde i Sialkot, arbejder ikke direkte for boldfirmaerne, men derimod for et bredt netværk af underleverandører og deres underleverandører. Disse syere får ikke fast løn, men betales for hver bold, de laver.

sundhed

I Pakistan findes ikke megen socialforsorg, og alvorlig sygdom kan nemt ødelægge en families økonomi. Derfor blev SAHEP udformet til at inkludere gratis medicin og lægehjælp til alle syere og deres familiemedlemmer

Uddannelse

For at tilskynde familierne til at uddanne deres børn i stedet for at sende dem ud på arbejde, giver SAHEP familien et beløb for hvert barn, der går i skole.

FORTSAT ENGAGEMENT

SELECT betragter SAHEP som en integreret del af vor virksomhedskultur og vores samfundsmæssige ansvar. Vi tror også, at programmet hjælper os til at bibeholde den høje kvalitet, da det fremmer syernes loyalitet mod SELECT og AKI

SAHEP PROGRAM

For at sikre, at disse mål nås, har SELECT og AKI udformet et hjælpeprogram for syerne - det kaldes SAHEP (SELECT Anwar Khawaja Industries Health & Education Program). Blandt andet yder SAHEP gratis lægehjælp og medicin til alle syernes familiemedlemmer, incitament til at holde børnene i skole og direkte undervisning af de børn, som ikke kan gå i almindelig skole. SAHEP-medarbejderne i Pakistan, under ledelse af Mrs. Anita Khawaja, fører nøjagtige optegnelser over alle SELECT/AKIs syere og deres børn og besøger familierne regelmæssigt. Derved sikres, at SAHEPs ydelser kommer de rette til gode, og at hver families behov følges.

SELECTS TILGANG TIL CSR I PAKISTAN

Som andre firmaer betaler SELECT markedsprisen for boldsyning i Pakistan. Men vi er af den overbevisning, at vort ansvar går videre end det. For de mennesker, som syr SELECT-bolde i Pakistan, er det vort mål at sikre, at familiernes grundlæggende behov dækkes. Disse behov inkluderer lægehjælp og medicin til hele familien. Derudover gives der et undervisningstilbud til alle børn. Uddannelse er nøglen til at forbedre levestandarden for fremtidige generationer. Indeholdt i dette mål er afskaffelsen af børnearbejde – noget som SELECT og AKI ikke ønsker at benytte sig af.